Aina: Mkufu

Mkufu/pindu ni shairi ambalo neno la mwisho au kifungu cha mwisho cha maneno katika ubeti mmoja, hutangulia katika ubeti unaofuatia. Asili ya neno ‘pindu’ ni ‘pinda’ kwa maana ya mwendo wa zigizagi, mwendo mithili ya nyoka. Mshairi hutunga shairi ambapo maneno ya utao hukamatana na ukwapi wa ubeti unaofuata.