Aina: Tarbia

Tarbia ni shairi lenye mishororo minne kwa kila ubeti.