Aina: Ukaraguni

Ukaraguni ni shairi ambalo vina vyake vya kati na vya mwisho hubadilika kutoka ubeti mmoja hadi mwingine.