Aina: Emmanuel Charo

Tumia linki ifuatayo usome zaidi kuhusu mtunzi huyu:

http://ushairi.kimnet.co.ke/20180122/mshairi-emmanuel-charo/