Maana ya Pasaka

Alikuwa kiongozi, aliyeongoza watu,
Alifanya nyingi kazi, kwa heshima tena utu,
Alikuwa na ujuzi, kuwe misingi yetu,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

Alikuwa ni mwalimu, mfunzi na mwelekezi,
Alifunza ya nidhamu, na kushutumu ajizi,
Alipenda mwanadamu, akawa hampuuzi,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

Alikuwa ateseke, apigwe kuhujumiwa,
Alitumwa asipendeke, aje kudharauliwa,
Alitoka kwa babake, lakini hawakujua,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

Alikuwa ashukiwe, ahukumiwe na kufa,
Aliteswa auawe, japo aliacha sifa,
Aliteseka tujuwe, tena tupate maarifa,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

Alikuwa asulubiwe, kwa dhambi za mwanadamu,
Alipigwa adhihakiwe, kisha mateso magumu,
Aligotwa wasijuwe, hakuwa tu ni mwalimu,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

Alikuwa mwana wa Mungu, akafa msalabani,
Alikufa dhambi zangu, zifutwe na kuwa duni,
Alitoka ulimwengu, akenda zake mbinguni,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

Alikuwa ana nguvu, kufa tena kufufuka,
Alikuwa nazo kovu, Tomaso kuwa hakika,
Alikuwa mtulivu, kuuawa kuteseka,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

Alikuwa mwenye haki, huyo bwana msifika,
Alikuwa hajinaki, kwa kufa alitukuka,
Alitoka hakubaki, kaburini ametoka,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

Alikuwa awe hai, alifufuka ya tatu,
Aliwekwa kwa madai, japo aliweza watu,
Alifanya hayafai, ni kwa manufaa yetu,
Aliyekufa yu hai, maana yake pasaka.

© Kimani wa Mbogo