Mwandishi: Evock Miwaga

Ghala

Ghala

Ghala ni shairi linalozungumzia hali ya wakulima wengi hasa wakulima wadogo wadogo ambapo mazao yao yanakosa soko au bei huwa ndogo kiasi cha kuyarundika ndani siku hadi siku.

Read More Ghala