Mwandishi: Kimani wa Mbogo

Mwokozi Amezaliwa

Mwokozi Amezaliwa

“Haya basi, Bwana mwenyewe atawapa ishara: Msichana atachukua mimba, atajifungua mtoto wa kiume na kumwita jina lake Emanueli. Atakula siagi na asali mpaka atakapojua kukataa mabaya na kuchagua mema. Maana, kabla mtoto huyo hajajua kukataa maovu na kuchagua mema, nchi za wafalme hao wawili unaowaogopa zitakuwa mahame.”

Isaya 7:14-16

Read More Mwokozi Amezaliwa