Mwokozi Amezaliwa

Zama ilitabiriwa, yakawemo vitabuni,
Hilo tuliahidiwa, tuokoke maishani,
Inafaa kutambuwa, tumpokee moyoni,
Mwokozi amezaliwa, kwa shangwe shangilieni!

Kuna sababu kujuwa, na Mwokozi kutamani,
Alikuja kuokowa, tuingie uzimani,
Aliweza kutatuwa, na kuiweka amani,
Mwokozi amezaliwa, kwa shangwe shangilieni!

Huyo alikuchaguwa, kutoka vikundini,
Tena akakuokowa, usiingie motoni,
Yesu anavyokujuwa, wengine hawathamini,
Mwokozi amezaliwa, kwa shangwe shangilieni!

Zawadi aliletewa, nao walioamini,
Vitu nyingi walitowa, vyema na vyenye thamani,
Kwa nyimbo akasifiwa, kutoka vyao vinywani,
Mwokozi amezaliwa, kwa shangwe shangilieni!

Anafaa kuimbiwa, na wote wenye imani,
Huyu alitabiriwa, amekuja duniani,
Afaa kuinuliwa, duniani na mbinguni,
Mwokozi amezaliwa, kwa shangwe shangilieni!

Mwema wa kuheshimiwa, amekuwa yu moyoni,
Sasa anafurahiwa, watu wote waumini,
Yafaa akasifiwa, kwa furaha duniani,
Mwokozi amezaliwa, kwa shangwe shangilieni!